Thuốc Nhuộm Tóc Màu NÂU LẠNH ÁNH KHÓI Không Tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền tóc đen tự nhiên không cần nâng tẩy
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen
Thuốc Nhuộm Tóc Màu NÂU LẠNH ÁNH KHÓI Không Tẩy
Thuốc Nhuộm Tóc Màu NÂU LẠNH ÁNH KHÓI Không Tẩy 2024

95.000VND