Thuốc Nhuộm Tóc Màu RÊU ĐÁ Không Tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 3, 6
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen 
Thuốc Nhuộm Tóc Màu RÊU ĐÁ Không Tẩy 2023
Thuốc Nhuộm Tóc Màu RÊU ĐÁ Không Tẩy 2024

95.000VND