Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH ĐEN Không Tẩy 2024

95.000VND

  • Lên từ nền tóc đen tự nhiên không cần nâng tẩy
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen
Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH ĐEN Không Tẩy 2023
Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH ĐEN Không Tẩy 2024

95.000VND