Thuốc Nhuộm Tóc Màu HỒNG NEON Hot Pink Không Tẩy 2024

95.000VND

  • Tặng ngay 1 lọ trợ dưỡng khi mua hàng (Oxy 9)
  • Lên từ nền 3, 4
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen
Thuốc Nhuộm Tóc Màu HỒNG NEON Không Tẩy 2023
Thuốc Nhuộm Tóc Màu HỒNG NEON Hot Pink Không Tẩy 2024

95.000VND