Thuốc Nhuộm Tóc Màu BLUE ÁNH KHÓI không tẩy 2024

95.000VND

  • Lên từ nền tóc đen tự nhiên không cần nâng tẩy
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen.
Thuốc Nhuộm Tóc Màu BLUE ÁNH KHÓI không tẩy 2023
Thuốc Nhuộm Tóc Màu BLUE ÁNH KHÓI không tẩy 2024

95.000VND