Thuốc Nhuộm Tóc Màu ĐỎ RƯỢU VANG không Tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 5, 6
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen
Thuốc Nhuộm Tóc Màu ĐỎ RƯỢU VANG không Tẩy 2023
Thuốc Nhuộm Tóc Màu ĐỎ RƯỢU VANG không Tẩy 2024

95.000VND