Thuốc Nhuộm Tóc Màu NÂU VÀNG MƠ Không Tẩy 2024

95.000VND

  • Lên từ nền 6, 7
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen
Thuốc Nhuộm Tóc Màu NÂU VÀNG MƠ Không Tẩy 2023
Thuốc Nhuộm Tóc Màu NÂU VÀNG MƠ Không Tẩy 2024

95.000VND