Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH TIÊN CÁ cần tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 9, Đẹp nhất với nền Level 10. Phù hợp cho những bạn tóc tẩy mọc chân đen.
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH TIÊN CÁ cần tẩy
Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH TIÊN CÁ cần tẩy 2024

95.000VND