Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH DƯƠNG ĐEN KHÓI cần Tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 8,9.
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH DƯƠNG ĐEN KHÓI cần Tẩy
Thuốc Nhuộm Tóc Màu XANH DƯƠNG ĐEN KHÓI cần Tẩy 2024

95.000VND