Thuốc Nhuộm Tóc Màu TÍM HỒNG cần tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 9, Đẹp nhất với nền Level 10.
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
Thuốc Nhuộm Tóc Màu TÍM HỒNG cần tẩy
Thuốc Nhuộm Tóc Màu TÍM HỒNG cần tẩy 2024

95.000VND