Thuốc Nhuộm Tóc Màu Nâu Ánh Vàng LIGHT GOLDEN BROWN cần tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 9.
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
Thuốc Nhuộm Tóc Màu LIGHT GOLDEN BROWN cần tẩy
Thuốc Nhuộm Tóc Màu Nâu Ánh Vàng LIGHT GOLDEN BROWN cần tẩy 2024

95.000VND