Thuốc nhuộm tóc màu KHÓI ÁNH XANH Light Blue Sea cần tẩy 2024

95.000VND

  • Phù hợp với mọi tone da
  • Lên từ nền 9, Đẹp nhất với nền Level 10. Phù hợp cho những bạn tóc tẩy mọc chân đen.
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
Thuốc nhuộm tóc màu KHÓI ÁNH XANH cần tẩy
Thuốc nhuộm tóc màu KHÓI ÁNH XANH Light Blue Sea cần tẩy 2024

95.000VND