Thuốc Nhuộm Tóc Màu ĐỎ ÁNH KIM Không Tẩy 2024

95.000VND

  • Lên từ nền 5, 6
  • Độ bền màu: 6-9 tháng
  • Cân bằng được màu, kể cả tóc mọc chân đen
Thuốc Nhuộm Tóc Màu ĐỎ ÁNH KIM Không Tẩy
Thuốc Nhuộm Tóc Màu ĐỎ ÁNH KIM Không Tẩy 2024

95.000VND